ENERGOMONT s.r.o.

Jadrová energetika a strojársky priemysel

Sídlo:

Jaslovské Bohunice 363
919 31

Certifikáty a oprávnenia

Certifikát SK09/0702- Systém riadenia kvality

Certifikácia systému riadenia spoločnosti podľa EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Zobraziť >>

Oprávnenie Ev.č. 53/4/2013–PZ–S–Aa,c,d,f,g,h,Ba,c,d,e,f,g,h

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

Zobraziť >>

Oprávnenie Ev.č. 54/4/2013-PZ-O(OU,R,M)-Ac,e,f,g,h,Bc,e,f,g,h

Oprava vyhradených technických zariadení plynových


Zobraziť >>

Oprávnenie Ev.č.30/4/2013-ZZ-S,O(OU,R,M)-Aa,b,e,Ba,b,cc2,d,f,g

- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
- oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích

Zobraziť >>

Oprávnenie Ev.č. 15/4/2013-TZ-S,O(OU,R,M)-Aa3,a4,b1,b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1

- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke
- oprava vyhradených technických zariadení tlakových

zobraziť >>

Oprávnenie Ev.č. 834/4/2008-EZ-V-E4.1-A

Výroba technických zariadení elektrických

zobraziť >>

Oprávnenie Ev.č. 198/4/2011-EZ-S,O(OU,R,M)-E1.1,E2-A,B

- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
- oprava vyhradených technických zariadení elektrických

zobraziť >>

Certifikát č.SK 2-093-511

Certifikácia systému plnenia požiadaviek na kvalitu pri zváraní podľa normy STN EN ISO 3834-2Zobraziť >>

Neprehliadnite naše referencie
Nami realizované dodávky a montáže TU