ENERGOMONT s.r.o.

Jadrová energetika a strojársky priemysel

Sídlo:

Jaslovské Bohunice 363
919 31

Predstavenie spoločnosti

Základné údaje

ENERGOMONT s.r.o. je súkromnou spoločnosťou zameranou na oblasť strojárstva, predovšetkým na výrobu a dodávku oceľových konštrukcií, nádrží a rôznych technologických zariadení. Aktivity spoločnosti smerujú hlavne do jadrovej energetiky, ale presadzuje sa aj v nejadrovom sektore, napríklad v chemickom, potravinárskom, automobilovom a stavebnom priemysle. Svojim zákazníkom poskytuje prvotriedne a komplexné služby vo všetkých oblastiach podnikania.

Základné údaje
Názov spoločnosti: ENERGOMONT s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Jaslovské Bohunice 363, 919 31, Slovenská republika
Rok založenia: 1993

História a hlavné činnosti spoločnosti

História spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 1993 so sídlom v Jaslovských Bohuniciach. Aktivity sú smerované do oblasti strojárskej výroby a energetiky, predovšetkým vo forme montáže technologických zariadení.

V roku 1997 sa sídlom spoločnosti stáva Trnava. Spoločnosť sa etabluje nielen v sektore jadrovej a klasickej energetiky, ale úspešne rozvíja svoje činnosti aj v potravinárskom, chemickom a automobilovom priemysle.

Spoločnosť je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001, certifikátu systému environmentálneho manažmentu EN ISO 14001 a certifikátu systému riadenia BOZP OHSAS 18001

Hlavné činnosti spoločnosti

Dodávka komplexných investičných technologických celkov

Výroba, dodávka a montáž oceľových konštrukcií, hál a nádrží

Dodávka a montáž technologických zariadení v strojárstve a energetike

Montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov NN

Montáž technologických a potrubných zariadení plynu

Montáž, opravy, revízie a revízne skúšky zdvíhacích zariadení

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky, montáž, rekonštrukcia, údržba a výroba vyhradených technických zariadení tlakových

Ďalšie činnosti spoločnosti

Sprostredkovateľská činnosť

Výroba stavebných materiálov

Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien

Defektoskopické kontroly nedeštruktívnymi metódami

Vykonávanie zváracích prác

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Cestná motorová doprava – nákladná cestná doprava

Poistenie zodpovednosti za škodu:
Spoločnosť ENERGOMONT s.r.o. má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu na poistnú sumu 3 320 000 € alebo 4 000 000 USD

Kvalifikácia zamestnancov

Všetci zamestnanci majú potrebné kvalifikácie na činnosti, ktoré vykonávajú. Veľká časť z nich má dlhoročné skúsenosti z výroby. Spoločnosť sa neustále stará o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov.

Hlavné profesie:
Vysoko kvalifikovaní zvárači plameňom a elektrickým oblúkom
Zámočníci, obsluhy obrábacích centier, plazmových zariadení
Montéri technologických zariadení, vysokotlakých potrubí, olejovo-plynových systémov, oceľových konštrukcií, zariadení rozvodu, regulácie a merania
Elektromontéri
Defektoskopickí pracovníci-skúšky netesnosti, skúšanie vizuálnymi metódami, skúšanie kapilárnymi metódami.
Revízni technici tlakových a elektrických zariadení
Projekčné a konštrukčné práce