ENERGOMONT s.r.o.

Jadrová energetika a strojársky priemysel

Sídlo:

Jaslovské Bohunice 363
919 31

Kontaktné údaje:

Kontakt
ENERGOMONT s.r.o.
919 31 Jaslovské Bohunice 363

IČO: 31432425
IČ DPH: SK2020391692

E-mail: energomont@energomont.sk
Telefonické kontakty:
Sekretariát riaditeľa spoločnosti: 0911 708 430
Sekretariát AE Mochovce: 0911 708 433

Ekonomický útvar: 0911 708 436
Personálny útvar: 0911 434 353
Útvar tvorby cien a rozpočtov: 0911 708 414
Vedúci útvaru výroby Zavarská: 0911 708 412
Vedúci útvaru prípravy zákaziek: 0911 708 439
Vedúci útvaru montáže Mochovce: 0903 270 056
Vedúci útvaru dopravy: 0903 708 005